multitude

- Partners Alliance for skill development

Samarbetspartners

Sandvik AB
Stefan Melander

Länsstyrelsen Gävleborg
Britt-Marie Edfelt

Region Gävleborg
Magnus Ernström

Business Training Centre AB
Per Wigström

Högskolan i Gävle
Matz Lenner

Cisco Systems AB
Egon Danielsson

Entwicklungsgesellschaft Energiepark Lausitz GmbH
Prof. Frank Berg, Berlin

Ljusdals Kommun
Tommy Swahn

Central Sweden
Kontor för regionerna Gävleborg, Dalarna och Örebro län i Bryssel. Maria Fogelström-Kylberg, Bryssel

Sandvik Materials Technology AB
Tommy Sandin

Sandvikens kommun
Mats Berglund

IFMetall
Juhani Kulo

ISEA
Marianne Andrén

Sandvik Coromant AB
Jan Liljefors

Volvo Cars AB
Hans Knutsen

Marknadspunkten AB
Lars Bengtsson

ABF, Mentorskap & Kompetensutveckling
Bengt Hult

Kungliga Tekniska Högskolan
Yngve Sundblad

Pulsen AB
Anders Heland

Mapaz AB
Rolf Bjällås

EU Kommisionen Restructuring Forum
Manuel Hebert, Bryssel