multitude

- Partners Alliance for skill development

Pågående projekt

Able4Work

The main objective of the project is to improve the implementation of the insertion itineraries in which young people participate, who are often from demographic groups with some situation of social vulnerability such as youth from disadvantaged backgrounds, newly arrived immigrants with difficulties for cultural and linguistic adaptation, ethnic minorities, youth with economic difficulties, and other problems that may lead to social exclusion.

Newsletters
» May 2021

Work Shop

Validation and competence development towards new skills in car and metal sector.
 Bryssel 7 tom 8 dec 2009

» Agenda, Bryssel 7-8 dec. (PDF)
» Presentation, Workshop, Bryssel 7-8 dev. (PPT)

PDC - Personal Competence Development

» Mer information om PDC, in english (DOC)
» Kravprofil, regler PDC, in english (DOC)
» Arbetsstil, regler PDC, in english (DOC)

Tidigare projekt

Svenska Kunskapshusen AB

Multitude var med när innehållet från det urprungliga projektet Certifiering Verkstadsteknik i Gävleborg togs över av Svenska Kunskpashusen AB. Anders Krantz var med i styrgruppen i ett inledningsskede för kunskapsöverföring. Innehållet såldes efter några år vidare till Skärteknikcentrum Sverige AB som idag äger innehållet för CNC Teknik Grönt, Blått och Svart certifikat.

» Svenska Kunskapshusen, Presentation(PDF)

SKAPA –stipendiet 2004

Anders Krantz, Multitude AB och Rolf Bjällås Mapaz AB fick Gävleborgs SKAPA stipendium som bästa innovation för samhällets utveckling.
 Samma år representerade vi Gävleborg i riksfinalen vid Tekniska Mässan.

» Mer information www.uppfinnaren.se

2005 -Valideringsnavet med Högskolan i Gävle som nav

» Mer information om projektet (PDF)

AREE EU Artikel 6 Restructuring management

Multitude AB och Ljusdals kommun var svenska projektpartners med region Brandenburg i Tyskland och region Vordingborg i Danmark. Anders Krantz var delprojektledare för delprojektet ”Competence Builder”. Arbetet i delprojektet inriktades på att lyfta fram det arbete som gjort avseende utvecklingen av webbtjänsten Mapaz MZ och innehåll inom CNC Teknik och Äldreomsorg.

Modellen och metoden med validering och kompetensutvecklingen med stöd av MZ bedömdes i projektet som en framtida standard modell mellan olika sektorer på EU nvå. I slutrapporten lyfte den tyska projektledningen med Prof Frank Berg fram metodiken MZ inom CNC och Äldreomsorg som best practice med framtida stora möjligheter.

» AREE Competence Builder Mapaz MZ, presentation (PPT)
» AREE, Broschyr (PDF)

CSR – Corporate Social Responsibility

Multitude AB arbetade i det ettåriga projektet CSR tillsammans med Tekn Dr Michael Thomas från Berlin som projektledare. Projektet genomlyste företagens vilja att stödja CSR i Tyskland , Sverige och Polen.

» CSR, Rapport (DOC)

Offe EU ESF – Offentliga e-tjänster

Multitude AB var projektpartner med 11 kommuner i Gävleborg, Dalarna och Uppsala län. Arbetet fokuserade på  att transferera lösningar från verkstadsindustrin för att stödja validering och kompetensutveckling inom kommunal vård och omsorg.

KTC Kompetens Teknik Centra

Multitude AB och Sandvikens kommun gjorde en gemensam förstudie för etableringen av det nya konceptet KTC – Kompetens Teknik Centra.

» KTC Projektbeskrivning (PDF)

ICT Network – förstudie

Multitude skriver slutrapporten från delprojektet Competence Builder inom det tyska AREE projektet. Modellen som lyfts upp för samverkan på EU-nivå får namnet International Competence Transfer Network för att kunna skapa, använda, återanvända, dela och transferera innehåll inom och mellan sektorer på EU-nivå.

» ICT, Förstudie (DOC)
» ICT, Presentation (PPT)

Restructuring Forum Paris 2008

Multitude inbjöds att delta vid slutkonferensen för EU Artikel 6 projekten som pågått i Europa från 2000-2007. Medverkan var i egenskap av delprojektledare inom det tyska AREE projektet med möjlighet att träffa samtliga projektledare från många EU-länder och EU-kommissionärer inom Restructuring for new jobs.

Kluster- E ESF

Multitude tillsammans med kommuner och företag avslutar 2009 två års arbete för att utveckla nya e-tjänster inom i första hand offentlig sektor.

» Kluster- E ESF, presentation (PPT)

ISEA – Institute for Skill supply by E-Assessment 2009

Multitude AB är med vid uppstarten för kunskapsöverföring till ISEA som idag fokuserar på FoU inom äldreomsorg.