Välkommen till multitude

- Partners Alliance for skill development

Multitude AB erbjuder koncept och metoder för strategisk kompetensförsörjning för individ, företag och samhälle - baserat på livslångt lärande. Vi upprättar också ansökningshandlingar med partners för projektfinansiering från till exempel EU och Vinnova.

Läs mer